Blijf op de hoogte Het laatste nieuws

Consumenten op tweesprong door verandering en onzekerheid, blijkt uit trendrapport van Ford

In een periode die wellicht de meest dynamische tijd in de vervoersbranche lijkt te worden, bevinden consumenten zich op een tweesprong en verandering is de enige constante. De meeste consumenten zijn het erover eens dat het nog nooit zo moeilijk was om nauwkeurige en betrouwbare informatie te vinden nu waarheid en verantwoordelijkheid centraal staan. Dit zorgt ervoor dat consumenten opnieuw gaan nadenken over prioriteiten en hun perspectief op welvaart, materiële bezittingen en hun tijd veranderen.

In het trendrapport Looking Further with Ford 2017 baseert de Ford zich op de maatschappelijke verschuivingen die buiten de autobranche plaatsvinden. Op deze manier kan Ford zichzelf informeren en de zaken stimuleren. De inzichten die zijn verkregen op technologisch, economisch, ecologisch en politiek gebied, zorgen ervoor dat  experts binnen het bedrijf kunnen ontdekken hoe vertrouwen, relaties, technologie en innovatie kunnen worden ingezet. Het doel is zinvolle auto’s te maken en services te leveren om meerwaarde te bieden aan de klanten.

Sheryl Connelly, Global Trend en Futuring Manager bij Ford, zegt dat er geen ontsnappen is aan het feit dat verstoring op dit moment de bestaande situatie is. “Wat fascinerend is”, zegt ze, “is hoe Ford zich aanpast en innoveert, zodat de klanten en de samenleving tastbare manieren hebben om hun behoeften aan mobiliteit, en uiteindelijk hun dagelijkse manier van leven, te kunnen verbeteren.”

Belangrijke bevindingen over consumenten

Naarmate veranderingen sneller en grootschaliger plaatsvinden, denken consumenten opnieuw na over hun waarden, houdingen, gedrag en prioriteiten. Hierbij plaatsen ze een steeds grotere verantwoordelijkheid op merken om transparant en oprecht te zijn en om te handelen in overeenstemming met het belang van zowel individuen als de samenleving als geheel. Hier volgen een aantal van de belangrijkste bevindingen uit het rapport van dit jaar:

 • Met een verhoogde focus op de waarheid en transparantie, vindt ruwweg tweederde van de volwassenen over de hele wereld dat het nog nooit zo moeilijk is geweest om objectieve informatie te vinden. Omdat informatie tegenstrijdig kan zijn, worden consumenten geconfronteerd met dilemma’s en raken ze uiteindelijk in conflict met de keuzes die ze maken
 • Het opbouwen van relaties op basis van vertrouwen is nog nooit zo ontmoedigend geweest, wat vertrouwen het kostbaarste goed maakt
 • Consumenten houden zichzelf, en anderen, steeds vaker verantwoordelijk voor het nemen van de juiste beslissingen voor de samenleving als geheel
 • Wereldwijd zijn consumenten blijer met minder, en profiteren ze van access-over-ownership-servicemodellen
 • Een overvloed aan keuze op de markt heeft invloed op de houding tegenover betrokkenheid
 • In deze on-demand-wereld is geduld  minder noodzakelijk; er zijn nu meer manieren waarop we kunnen rationaliseren hoe we onze tijd besteden, in plaats van dat we het als ‘verspilde tijd’ beschouwen

Terugkijken en vooruit zien
Terwijl er wordt gewerkt aan zeven toekomstige trends, komen in deze jubileumeditie van het jaarlijkse trendrapport van Ford drie trends uit het verleden naar voren die van blijvende invloed zijn op het gedrag van tegenwoordig.

Relevante trends opnieuw bekijken

 1. Trust Is the New Black (2013): Waar ooit niet over de waarheid viel te twisten, wordt de waarheid steeds sterker beïnvloed door perceptie. Deze perceptie wordt vervolgens benadrukt door gelijkgezinden
 2. The Female Frontier (2014): Profielen van vrouwen krijgen steeds meer aandacht, waarbij demografische verschuivingen de dynamiek van het huishouden en het werk veranderen. Zowel mannen als vrouwen blijven hun rollen en verantwoordelijkheden opnieuw definiëren
 3. Sustainability Blues (2014): Verwoestende overstromingen, verlammende droge periodes, waterverontreiniging en geschillen; de zorgen om ‘s werelds kostbaarste bron blijven groeien. Hierbij worden consumenten zich steeds bewuster van hun waterverbruik

Opnieuw nadenken over microtrends

 1. The Good Life 2.0: Groter is niet altijd beter en iets bezitten staat niet gelijk aan geluk. Consumenten zijn blijer met minder, en ‘goed’ heeft niet uitsluitend betrekking op bezittingen, maar ook op ervaringen en waarden
 2. Time Well Spent: In een on-demand-wereld dreigt stiptheid te verdwijnen en kan uitstelgedrag een kracht zijn. Conventionele ideeën over tijd en de bijbehorende regels, worden vaak weggewuifd
 3. Decider’s Dilemma: Sinds de opkomst van internet hebben consumenten keuze te over, en dit heeft invloed op hun houding ten opzichte van betrokkenheid. Producten en services worden aangepast aan een ‘sampling society’ waarin men het proberen een hogere prioriteit heeft dan het kopen
 4. Tech Spiral: Verbetert technologie onze manier van leven of holt het ons leven juist uit? In vele opzichten heeft technologie het leven gemakkelijker en efficiënter gemaakt. Consumenten beginnen echter te worstelen met de keerzijde die varieert van een kortere aandacht spanne en een slechter geheugen doordat zij hun gadgets het denkwerk laten doen
 5. Championing Change: Jarenlang probeerden individuen en instellingen problemen op elkaars bordje te schuiven. Wie heeft er nu werkelijk de beste mogelijkheden, en de meeste invloed om een verschil te maken?
 6. The Parent Trap: Ooit was er maar één manier om een kind op te voeden. Nu er steeds meer verschillende opvoedingsstijlen ontstaan, wordt er ook steeds meer geoordeeld Ouders zijn opener en toeschietelijker over hun worstelingen, en vragen om empathie en advies bij leeftijdsgenoten
 7. Community Ties: De gemeenschap neemt tegenwoordig verschillende vormen aan. Dit terwijl burgers, onderwijzers, economische leiders en regeringen op overeenstemmende en gecoördineerde manieren samenwerken om gemeenschappen op te bouwen die leden hoop en een doel in het leven geven

Inzichten die positieve veranderingen teweeg brengen

Zoals Ford al meer dan 10 jaar doet, blijft het bedrijf betrokken bij de manier waarop de wereld zich verplaatst, ook nu Ford zich naast auto’s ook bezighoudt met mobiliteit. Gaandeweg blijft het bedrijf zich richten op het bedenken van manieren waarop het leven van mensen kan worden verbeterd, ongeacht of ze ervoor kiezen eigenaar van een auto te worden of niet.

Connelly zegt dat in de afgelopen vijf jaar dat Ford haar jaarlijkse collectie microtrends heeft gepubliceerd, er belangrijke verschuivingen hebben plaatsgevonden die ervoor hebben gezorgd dat we het positieve nooit uit het oog zijn verloren. “We zijn geïnspireerd door de creativiteit en de ondernemingsgeest die innovatie op de markt stimuleert”, zegt ze. “Dit geeft ons hoop voor de toekomst.”

Terug naar overzicht